0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Základní příčinkový součinitel sedání Io

Základní příčinkový součinitel sedání Io je závislý na délce piloty l a průměru piloty d a jeho hodnoty jsou obecně uváděny následujícím grafem, kde jsou také zavedeny meze této hodnoty:

Základní příčinkový součinitel sedání Io

V programu jsou tyto závislosti implementovány v numerické podobě.

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.18).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.