Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Železobetonová obdélníková stěna

Pro železobetonovou obdélníkovou stěnu se v dialogovém okně zadává:

  • Název průřezu (defaultně je zadán programem, zaškrtnutím tlačítka "Vlastní" lze volit vlastní název)
  • Délka úseku l
  • Tloušťka stěny h

Zadání parametrů - železobetonová obdélníková stěna

V rámu "Dimenzování" lze provést posouzení únosnosti ŽB průřezu.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.