Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" můžeme navrhnout a posoudit vyztužení průřezů zdi - dimenzovaný průřez volíme v rozbalitelném seznamu v pravé části rámu.

  • Posouzení v pracovní spáře - zadává se číslo spáry mezi tvárnicemi
  • Posouzení výstupku zdi
  • Posouzení paty zdi

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

Výpočet sil a jejich působení na vyšetřovaný průřez jsou popsány zde.

Zeď je zatížena aktivním zemním tlakem resp. tlakem v klidu v závislosti na zadání v rámu "Nastavení fáze". Postup stanovení vnitřních sil v jednotlivých průřezech je popsán v teoretické části nápovědy. Při uvažování zemětřesení se navíc vypočte dodatečná síla od zemního tlaku v klidu.

Spáry mezi tvárnicemi se posuzují podle normy AS 3700, nebo EN 1996-1-1 v závislosti na nastavení v záložce "Materiály a normy". Program posuzuje únosnost na ohyb, smyk a kombinaci tlak a ohyb. Výztuž lze zadat na přední i zadní stranu konstrukce. Lze také zadat dodatečné zatížení průřezu (ohybový moment, tlakovou normálovou sílu a smykovou sílu). Tyto dodatečné síly se přičtou ke spočteným silám.

Dimenzování železobetonové konstrukce se provádí podle normy zadané v záložce "Materiály a normy".

V rámu lze provést více výpočtů pro různé průřezy. Lze zadat i různé výpočtové koeficienty jednotlivých sil. Spočtené síly se zobrazují na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků dimenzování.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.