0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" můžeme navrhnout a posoudit vyztužení průřezů zdi - dimenzovaný průřez volíme v rozbalitelném seznamu v pravé části rámu.

  • Posouzení v pracovní spáře - zadává se číslo spáry mezi tvárnicemi
  • Posouzení výstupku zdi
  • Posouzení paty zdi

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

Výpočet sil a jejich působení na vyšetřovaný průřez jsou popsány zde.

Zeď je zatížena aktivním zemním tlakem resp. tlakem v klidu v závislosti na zadání v rámu "Nastavení fáze". Postup stanovení vnitřních sil v jednotlivých průřezech je popsán v teoretické části nápovědy. Při uvažování zemětřesení se navíc vypočte dodatečná síla od zemního tlaku v klidu.

Spáry mezi tvárnicemi se posuzují podle normy AS 3700, nebo EN 1996-1-1 v závislosti na nastavení v záložce "Materiály a normy". Program posuzuje únosnost na ohyb, smyk a kombinaci tlak a ohyb. Výztuž lze zadat na přední i zadní stranu konstrukce. Lze také zadat dodatečné zatížení průřezu (ohybový moment, tlakovou normálovou sílu a smykovou sílu). Tyto dodatečné síly se přičtou ke spočteným silám.

Dimenzování železobetonové konstrukce se provádí podle normy zadané v záložce "Materiály a normy".

V rámu lze provést více výpočtů pro různé průřezy. Lze zadat i různé výpočtové koeficienty jednotlivých sil. Spočtené síly se zobrazují na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků dimenzování.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.