0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přitížení - rovinná a polygonální smyková plocha

Rám "Přitížení" obsahuje tabulku se seznamem zadaných přitížení. Přidání přitížení se provádí v dialogovém okně "Nové přitížení". Zadaná přitížení lze také editovat na desktopu pomocí aktivních kót, resp. aktivních objektů.

Přitížení je možno zadat jako stálé, resp. proměnné nebo mimořádné. Podle typu působení přitížení je výsledný účinek přenásoben příslušným výpočtovým koeficientem. Mimořádné přitížení působící příznivě není ve výpočtu uvažováno.

Započtení sil od přitížení do výpočtu je rozdílné u rovinné smykové plochy a polygonální smykové plochy.

Rám "Přitížení" - rovinná a polygonální smyková plocha

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.