Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC Software

Průřez

Program pro tvorbu průřezu a výpočet základních průřezových charakteristik. Při zadávání lze kombinovat různé typy tvarů či materiály.

Tento program je nabízen jako součást produktů FIN 2D, FIN 3D, Ocel, Ocel Požár, Beton (nebo jakéhokoliv programového balíčku).

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Základní vlastnosti

 • Široká databáze průřezů (ocelové válcované profily, nejčastěji používané tvary betonových, dřevěných a zděných průřezů)
 • Vkládání libovolných tvarů pomocí polygonů, kružnic a kruhových oblouků
 • Libovolný počet otvorů
 • Pomůcky pro natáčení, posouvání a zrcadlení jednotlivých částí průřezu
 • Možnost kombinace různých materiálů v průřezu
 • Skutečné (dle zadaných materiálů) nebo ideální (přepočítané na zvolený materiál) průřezové charakteristiky

Výsledky

 • Poloha těžiště průřezu
 • Plocha průřezu, délka obvodu průřezu
 • Momenty a poloměry setrvačnosti průřezu
 • Průřezové moduly v krajních bodech průřezu
 • Elipsa setrvačnosti průřezu
 • Momenty a poloměry setrvačnosti k hlavním centrálním osám průřezu
 • Moment tuhosti v prostém kroucení
 • Polární moment a poloměr setrvačnosti průřezu

Program pracuje samostatně, avšak lze ho též použít v návaznosti na programy FIN 2D, FIN 3D, Ocel, Ocel Požár a Beton. Program Průřez může být v těchto případech použit k zadání obecných průřezů, které nejsou obsaženy ve standardních databázích.

Další výhody

Výukové materiály

FIN EC 2021 - Nová edice

finec-2022

Novinky a vylepšení

 • Rozšířené možnosti programu Protlak
 • Zdivo - Zatížení osamělým břemenem
 • Zatížení - Zatížení větrem na kulovité objekty

Ukázka výstupu z programu Průřez

Ukázka textového výstupu Ukázka grafického výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Příbuzné programy

Průřezy vytvořené tímto programem mohou být využity v následujících programech:

 • FIN 3D – Vnitřní síly na prostorových prutových konstrukcích
 • FIN 2D – Vnitřní síly na rovinných prutových konstrukcích

Následujících dimenzační programy mohou být použity k ověření únosnosti průřezů vytvořených v tomto programu:

 • Beton – Posouzení železobetonových prvků
 • Ocel – Posouzení obecných ocelových průřezů
 • Ocel požár – Požární odolnost ocelových konstrukcí

 

FIN EC šetří čas!

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.