Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modul Ostění - MKP

Modul "Ostění - MKP" zjednodušuje práci s modelováním a umísťováním jednotlivých ostění tunelů. Modul má charakteristiky hlavního programu MKP. Modul disponuje režimem "Topologie" a fázemi budování. V režimu "Topologie" obsahuje modul rámy "Volné body", "Volné linie", "Zahuštění linií" a "Nastavení". Rámy dostupné ve fázích budování jsou popsané v rámci režimu fází budování programu "MKP".

Práci v modulu lze ukončit pomocí tlačítka "Uložit a předat", s tím že vytvořená data budou přenesena do programu MKP, nebo pomocí tlačítka "Ukončit bez předání", bez přenesení dat.

Program umožňuje import dat ve formátu *.DXF.

Data modulu ostění lze samostatně ukládat a načítat v rámci tohoto dialogu přes standardní operace "Otevři" a "Ulož". Tímto lze jednoduše přenášet ostění mezi více řešenými úlohami, případně i v rámci úlohy jedné.

Jestliže je načteno ostění s menším počtem fází než je aktuální stav, zbylé fáze se doplní. V případě načtení souboru ostění s větším počtem fázi se příslušné doplní do dialogu a posléze do hlavního okna. Data dialogu ostění nelze načítat přímo v hlavním okně.

Modul "Ostění"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.