0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Modul Ostění - MKP

Modul "Ostění - MKP" zjednodušuje práci s modelováním a umísťováním jednotlivých ostění tunelů. Modul má charakteristiky hlavního programu MKP. Modul disponuje režimem "Topologie" a fázemi budování. V režimu "Topologie" obsahuje modul rámy "Volné body", "Volné linie", "Zahuštění linií" a "Nastavení". Rámy dostupné ve fázích budování jsou popsané v rámci režimu fází budování programu "MKP".

Práci v modulu lze ukončit pomocí tlačítka "Uložit a předat", s tím že vytvořená data budou přenesena do programu MKP, nebo pomocí tlačítka "Ukončit bez předání", bez přenesení dat.

Program umožňuje import dat ve formátu *.DXF.

Data modulu ostění lze samostatně ukládat a načítat v rámci tohoto dialogu přes standardní operace "Otevři" a "Ulož". Tímto lze jednoduše přenášet ostění mezi více řešenými úlohami, případně i v rámci úlohy jedné.

Jestliže je načteno ostění s menším počtem fází než je aktuální stav, zbylé fáze se doplní. V případě načtení souboru ostění s větším počtem fázi se příslušné doplní do dialogu a posléze do hlavního okna. Data dialogu ostění nelze načítat přímo v hlavním okně.

Modul "Ostění"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.