Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

LRFD - Výpočet stability svahu

Výpočet podle LRFD zavádí dva typy výpočtových koeficientů - koeficienty upravující velikost zatížení (Load factors) a koeficienty redukující odpor zeminy (Resistance factors).

Součinitele do výpočtu vstupují podle zvolené návrhové situace.

U zadaných přitížení je vyhodnoceno, zda působí příznivě nebo nepříznivě a hodnota přitížení je přenásobena příslušným dílčím součinitelem zatížení (ES, resp. LL).

Redukce odporu (Resistance factors):

Celkový odpor na smykové ploše je redukován dílčím součinitelem ϕSS. Při prokázání bezpečnosti musí být na smykové ploše splněna následující podmínka rovnováhy:

kde:

ϕSS

-

součinitel redukce stability

Fpas

-

vzdorující (pasivní) síly na smykové ploše

Fact

-

sesouvající (aktivní) síly na smykové ploše

Výpočet podle LRFD - zadání dílčích součinitelů pro stabilitní výpočty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.