Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Relativní průhyb

Definice pojmu relativní průhyb je zřejmá z obrázku. Program hledá na budovách oblasti s maximálním relativním průhybem a to dolu i nahoru. Je zřejmé, že pro poškození budovy je daleko nebezpečnější relativní průhyb nahoru, která způsobuje "tahové rozevření" budovy.

Relativní průhyb

Posouzení maximálního relativního průhybu je ponecháno na uživateli - následující tabulky obsahují přehled doporučených limitních hodnot z literatury.

Typ konstrukce

Typ poškození

Limitní relativní průhyb Δ/l

Burland and Wroth

Meyerhof

Polshin a Tokar

ČSN          73 1001

Nevyztužené nosné zdi

Trhliny ve zdech

Pro L/H = 1 - 0.0004

Pro L/H = 5 - 0.0008

0,0004

0,0004

0,0015

Trhliny v nosných konst.

Pro L/H = 1 - 0.0002

Pro L/H = 5 - 0.0004

-

-

-

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.