Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modelování čoček

Čočku při předávání do rozhraní musíme rozdělit na dvě linie - její horní část a spodní část. Při zadání zvolíme typ linie "pomocná", protože tento typ se negeneruje do výkresu řezu. Také odškrtneme volbu linie " Tvoří hranici oblasti", aby nebyl pozměněn tvar generovaných oblastí - jako na následujícím obrázku.

Způsob zadaní čočky dvěma liniemi pro generaci rozhraní

U čoček je vhodné i modelovat průběh rozhraní tam, kde dané rozhraní již neexistuje. Pokračování je vhodné vytvořit pomocnou linií, která se ve Výkresu řezu nezobrazí. Tato linie ale zajistí že model je jednoznačně definován.

Modelování rozhraní za čočkou

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.