Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

EA-Pfähle

Výpočet mezní zatěžovací křivky osamělé piloty vychází z řešení popsaného v příručce EA-Pfähle.

Základním vstupem pro výpočet jsou empirické hodnoty pro odpor na plášti qs a patě piloty qb, které jsou založeny na analýze výsledků statických zatěžovacích zkoušek pilot.

Odpor je určen podle technologie provádění pilot (vrtané, beraněné, CFA) a podle typu zeminy (soudržná, nesoudržná). Hodnoty lze automaticky dopočítat nebo zadat v rámu sedání.

Při automatickém dopočtu se hodnoty qs přiřadí do tabulky podle vlastností zemin v jednotlivých vrstvách. Pro hodnoty qb se vytvoří fiktivní profil v okolí paty piloty a určí se vážený průměr hodnot qb z jednotlivých vrstev.

Podrobnější postup metody je popsán zde.

Fiktivní profil podle technologie piloty - a) vrtané a CFA piloty, b) beraněné piloty

Zatěžovací křivka pilotového základu podle EA-Pfähle - a) vrtané a CFA piloty, b) beraněné piloty

Literatura:

German Geotechnical Society: Recommendations on Piling (EA-Pfähle). Berlin: Ernst & Sohn, 2012.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.