0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Omezení hloubky účinku zemětřesení

Přírůstek zemních tlaků vlivem zemětřesení se standardně uvažuje na celou stavební konstrukci.

U pažících konstrukcí však toto řešení může vést k paradoxu, že čím delší délku konstrukce v zemině máme, tím méně nám při seismickém zatížení výpočet vyhovuje. Pro tento případ lze omezit dosah účinku zemětřesení do libovolné hloubky pod dno stavební jámy.

Použití této redukce je zcela na uživateli a mělo by být používáno obezřetně. Program vždy kontroluje, zda je účinek zemětřesení uvažován minimálně na výšku konstrukce nad dnem stavební jámy.

Schéma omezení účinku zemětřesení

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.