Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Konstrukce

V rámu "Konstrukce" se zadávají rozměry základové desky podle daného schématu, počet pilot (mikropilot), jejich průměr a rozmístění.

Přednastavený tvar skupiny pilot

Piloty

Jednotlivé piloty ve skupině mají shodný průměr. Pro správný návrh skupiny pilot je zapotřebí dodržet následující konstrukční zásady pro:

  • počet pilot ve skupině (3 - 20)
  • průměr pilot ve skupině (od 0,3 m do 4,0 m)
  • osovou vzdálenost pilot ve skupině (s = 1,5d6d) - d je průměr jednotlivých pilot ve skupině
  • přesah základové desky na okraji od líce krajních pilot (o = 02d)

V případě, že zadání geometrie skupiny pilot nevyhovuje některý z výše přednastavených tvarů, program uživateli umožňuje zadat obecný tvar skupiny pilot. Obecný tvar skupiny pilot se zadává pomocí souřadnic bodů, je ale také možné stisknutím tlačítka "Geometrie konstrukce" převzít konstrukci zadanou pomocí kót a dále ji upravovat.

Zadání obecného tvaru skupiny pilot

U obecného tvaru skupiny pilot lze zadat odklon jednotlivých pilot α. Šikmé piloty (α ≠ 0°) lze použít pouze pro numerické výpočty podle pružinové metody. Pro analytické řešení se všechny piloty při výpočtu uvažují jako svislé (α = 0°). Odklon pilot se tedy pro výpočet svislé únosnosti, resp. sedání skupiny pilot nijak nezohledňuje.

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Mikropiloty

Jednotlivé mikropiloty ve skupině mají shodný průměr. Pro správný návrh skupiny pilot je zapotřebí dodržet následující konstrukční zásady pro:

  • počet mikropilot ve skupině (3 - 20)

Rám "Konstrukce"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.