0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kotva šroubovací - Helix

V dialogovém okně se v rozbalitelném seznamu vybere typ kotvy (Helix).

Dále se v okně zadává:

  • Výrobní řada - uživatelská (parametry zadává uživatel), nebo kotva z katalogu programu (Helical Anchors, Mac Lean, Chance...). U katalogových kotev je dále specifikován typ kotvy pomocí dalších údajů (typ dříku, počet Helixů, tloušťka a materiál plechu Helixů) - pokud zvolená kombinace není vyráběna, je název kotvy prázdný a nejde zadávání ukončit.
  • Umístění kotvy - hloubka, délka, sklon...
  • Profil dříku
  • Tuhost kotvy - modul pružnosti E
  • Parametry nutné pro posouzení kotvy (únosnost na přetržení, únosnost na vytržení ze zeminy - viz níže)

Zadání parametrů kotvy

Výpočet únosnost na vytržení ze zeminy:

Volba "Zadat"

Tato volba je povinná pro uživatelské kotvy. Zadává se přímo únosnost proti vytržení ze zeminy Re [kN, lbf] Tabulka se zadáním rozměrů a umístění jednotlivých Helixů slouží pouze k vykreslení kotvy.

Volba "Počítat"

Tato volba je umožněna jen pro kotvy z databáze kotev, kde velikost a rozmístění jednotlivých helixů je určeno výrobcem. Únosnost na vytržení ze zeminy je dána vyrazem:

kde:

n

-

počet disků - Helixů

Rh,i

-

maximální únosnost konkrétního disku

c

-

soudržnost zeminy

σz

-

geostatické napětí

Nc,Nq

-

Meyerhofovy koeficienty únosnosti

Ai

-

plocha konkrétního disku

Koeficienty únosnosti lze dopočítat standardním způsobem :

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy (pro φ = 0 je Nc = 2)

nebo podle návrhového manuálu CHANCE:

Maximální únosnost jednoho helixu Rh,i je určena výrobcem.

Literatura:

Chance - Technical Design Manual, Edition 4

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.