Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Poruchy

V rámu "Poruchy" jsou zobrazeny výsledky výpočtu porušení budov. Program nabízí čtyři typy posouzení:

Program umožňuje provést výpočet pro aktuální a všechny předchozí fáze (obálka ze všech fází), nebo je možné zadat jednotlivé fáze a analyzovat jejich vliv. Tímto způsobem lze nalézt např. optimální postup ražby sekvenčních tunelů.

Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Poruchy" - zobrazení tahových porušení

Rám "Poruchy" - zobrazení porušení vlivem natočení

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.