Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Poruchy

V rámu "Poruchy" jsou zobrazeny výsledky výpočtu porušení budov. Program nabízí čtyři typy posouzení:

Program umožňuje provést výpočet pro aktuální a všechny předchozí fáze (obálka ze všech fází), nebo je možné zadat jednotlivé fáze a analyzovat jejich vliv. Tímto způsobem lze nalézt např. optimální postup ražby sekvenčních tunelů.

Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Poruchy" - zobrazení tahových porušení

Rám "Poruchy" - zobrazení porušení vlivem natočení

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.