0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiály, součinitelé, použité značení

Norma používá tato označení pro materiálové charakteristiky:

fck

-

charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku

fcd

-

výpočtová pevnost betonu v tlaku

fcm

-

střední hodnota pevnosti betonu v tlaku

fctm

-

střední hodnota pevnosti betonu v tahu

fctk0,05

-

dolní hodnota charakteristické pevnosti betonu v tahu

fctd

-

výpočtová pevnost betonu v tahu

fyk

-

charakteristická pevnost oceli v tahu

fyd

-

výpočtová pevnost oceli v tahu

Charakteristická pevnost betonu v tlaku je základním vstupním parametrem určeným třídou betonu - z této veličiny jsou určeny ostatní pevnosti pomocí součinitelů spolehlivosti (Tab. 3.1).

pro: fck 50 MPa

pro: fck > 50 MPa

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů αcc, γc, αct, γs - tyto hodnoty lze také v programu měnit v závislosti na použité Národní příloze.

Nejčastěji se vyskytující tyto geometrické značky:

b

-

šířka průřezu

h

-

výška průřezu

d

-

účinná výška průřezu

z

-

rameno vnitřních sil

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.