Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Materiály, součinitelé, použité značení

Norma používá tato označení pro materiálové charakteristiky:

fck

-

charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku

fcd

-

výpočtová pevnost betonu v tlaku

fcm

-

střední hodnota pevnosti betonu v tlaku

fctm

-

střední hodnota pevnosti betonu v tahu

fctk0,05

-

dolní hodnota charakteristické pevnosti betonu v tahu

fctd

-

výpočtová pevnost betonu v tahu

fyk

-

charakteristická pevnost oceli v tahu

fyd

-

výpočtová pevnost oceli v tahu

Charakteristická pevnost betonu v tlaku je základním vstupním parametrem určeným třídou betonu - z této veličiny jsou určeny ostatní pevnosti pomocí součinitelů spolehlivosti (Tab. 3.1).

pro: fck 50 MPa

pro: fck > 50 MPa

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů αcc, γc, αct, γs - tyto hodnoty lze také v programu měnit v závislosti na použité Národní příloze.

Nejčastěji se vyskytující tyto geometrické značky:

b

-

šířka průřezu

h

-

výška průřezu

d

-

účinná výška průřezu

z

-

rameno vnitřních sil

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.