Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Program Stratigrafie

Program Stratigrafie (a moduly Dokumentace a Řezy) je určen k:

  • Vytvoření digitálního modelu terénu staveniště
  • Načtení veškerých vrtů a polních zkoušek z geologického průzkumu
  • Tvorbě geologické dokumentace
  • Vytvoření geologických řezů
  • Vytvoření 3D modelu podloží
  • Exportu dat do dalších programů GEO5 (Výsledné řezy - Stabilita Svahu, Sedání…), (Výsledné profily - Patky, Pilota...)

Nápověda k programu "Stratigrafie" zahrnuje mimo jiné následující oblasti:

  • Zadávání dat v jednotlivých rámech:

Projekt

Nastavení

Šablony

Staveniště

Body terénu

Hrany terénu

Rozhraní

Zkoušky

Zeminy

Zemní profily

IG řezy

Model podloží

Výsledné profily

Výsledné řezy

Některé rámy jsou dostupné jen pro uživatele se zakoupeným příslušným modulem:

Šablony - pro uživatele s modulem "Dokumentace"

IG Řezy - pro uživatele s modulem "Řezy"

  • Teorie k zadávaným zkouškám v programu "Stratigrafie":

Polní zkoušky

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.