0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Úprava šablony dat projektu

V dialogovém okně "Úprava šablony dat projektu" se definují všechna data, která lze zadat v rámu "Projekt".

Data se definují v tzv. šabloně, kde jsou všechna data čistě uživatelská. Šablonové zadávání bylo původně vytvořeno pro program Stratigrafie, kde slouží pro definovaní libovolných dat, která je třeba zadávat u různých polních zkoušek.

Tlačítkem "Výchozí" lze šablonu projektu uložit jako výchozí pro všechny budoucí úlohy, popř. se zde lze vrátit ke standardnímu stavu.

Dialogové okno "Úprava šablony dat projektu"

Ukázka použití může vypadat např. následovně - oproti standardní šabloně jsme v okně výše přidali tři nové položky (tlačítkem "Přidat"):

  • nově jsme definovali množinu "Kontroloval", kde se bude vybírat ze dvou pracovníků (Ing. Starý, Ing. Kormaník)
  • nově jsme definovali skupinu "Vybavení", která nám vytvoří novou záložku, na které zadáme informace o služebním automobilu a počítači
  • z předdefinované databáze jsme vybrali položku "Katastr. území"

Předefinované typy jsou vyobrazeny ikonou zeměkoule , nové uživatelské lokální typy mají ikonu dokumentu .

Zadávání dat v rámu "Projekt" s upravenou šablonou pak vypadá následovně:

Rám projekt - nově zadávaná data

Údaje o projektu jsou dále využívány při textových a grafických výstupech, především při tvorbě záhlaví a zápatí.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.