0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Úprava šablony dat projektu

V dialogovém okně "Úprava šablony dat projektu" se definují všechna data, která lze zadat v rámu "Projekt".

Tato data jsou využívána v textových a grafických výstupech, především při tvorbě záhlaví a zápatí.

Upravená data šablony lze tlačítkem "Výchozí" lze šablonu projektu uložit jako výchozí pro všechny budoucí úlohy, popř. se zde lze vrátit ke standardnímu stavu.

Dialogové okno "Úprava šablony dat projektu"

Ukázka použití může vypadat např. následovně - oproti standardní šabloně jsme v okně výše přidali tři nové položky (tlačítkem "Přidat"):

  • nově jsme definovali množinu "Kontroloval", kde se bude vybírat ze dvou pracovníků (Ing. Starý, Ing. Kormaník)
  • nově jsme definovali skupinu "Vybavení", která nám vytvoří novou záložku, na které zadáme informace o služebním automobilu a počítači
  • z předdefinované databáze jsme vybrali položku "Katastr. území"

Předefinované typy jsou vyobrazeny ikonou zeměkoule , nové uživatelské lokální typy mají ikonu dokumentu .

Zadávání dat v rámu "Projekt" s upravenou šablonou pak vypadá následovně:

Rám projekt - nově zadávaná data

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.