0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Newmarkova metoda

Časová integrace základní pohybové rovnice je řešena užitím implicitní Newmarkovy metody. Nastavují se dva základní parametry, a to parametr integrace rychlosti γ a parametr integrace posunů β.

Při volbě γ = 0,5 a β = 0,25 dostaneme metodu průměrného konstantního zrychlení. Tato volba je doporučena a vyhovuje podmínce:

Při splnění této podmínky je metoda nepodmíněně stabilní - stabilita řešení není závislá na velikosti časového integračního kroku.

Při γ = 0,5 je přesnost metody druhého řádu - chyba řešení klesá s kvadrátem při zjemňování časového integračního kroku. A materiálový útlum nemá vliv na stabilitu.

Nastavení Newmarkovy metody

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.