Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometrie

V rámu "Geometrie" se zadávají parametry pilot (mikropilot). Vzhled rámu se mění podle nastavení typu výpočtu v rámu "Nastavení" (pružinová metoda, analytické řešení, pružinová metoda - mikropiloty).

Pro pružinovou metodu a analytické řešení se zadává:

 • hloubka založení
 • vysazení piloty
 • tloušťka základové desky
 • délka pilot

Pro pružinovou metodu - mikropiloty se zadává:

 • tloušťka základové desky
 • délka mikropilot
 • průměr kořene mikropilot
 • délka kořene mikropilot
 • odpor základové půdy - tento údaj je velice důležitý a značně ovlivňuje výsledky výpočtu - velikost odporu základové půdy závisí nejen na základové půdě, ale způsobu budování konstrukce a postupu vnesení zatížení - od zadaného zatížení je odečtena normálová síla N o velikosti:

kde:

A

-

plocha základu

R

-

zadaný odpor základové půdy

Limitní případy zadání

 • zadaný odpor roven nule => veškeré zatížení se přenáší do mikropilot, pod základem se zemina neuvažuje.
 • zadaný odpor větší než celkové zatížení a vlastní tíha desky => do mikropilot se nepřenese žádné zatížení a sednutí základu bude nulové.

Jednotlivé piloty (mikropiloty) ve skupině jsou vždy stejně dlouhé.

Rám "Geometrie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.