Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Stratigrafie

Program GEO5 Stratigrafie je určen ke zpracování dat z geologického průzkumu (vrty, DPT, CPT, SPT, DMT, … ), vytvoření 2D a 3D modelu podloží a následného exportu řezů a profilů do výpočetních programů.

K programu je dostupný modul Dokumentace pro tvorbu podrobné dokumentace o provedených zkouškách a modul Řezy pro tvorbu geologických řezů.

Program Stratigrafie s moduly Dokumentace a Řezy nabízíme v “Balíčku Geologie” za 35 000 Kč (1500€)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • Zadávání a import všech provedených vrtů, hydrogeologických vrtů a polních zkoušek:
  • CPT - Statická penetrační zkouška
  • DPT - Dynamická penetrační zkouška
  • SPT - Standardní penetrační zkouška
  • DMT - Dilatometrická zkouška
  • PMT - Presiometrická zkouška
 • Tvorba geologických profilů ze zkoušek (CPT, SPT, DMT ...)
 • Import různých formátů (GeProDo, AGS, TXT, UNI a další)
 • Jednoduché vytváření 3D a 2D modelů podloží
 • Snadná tvorba geologických řezů a profilů
 • Základní geologická dokumentace
 • Možnost zadání souřadnic (GPS, S-JTSK) a zobrazení v mapových podkladech Google Maps
 • Generování složitých tvarů podloží (zlom, eroze, sesuv)
 • Optimalizace pro velmi rozsáhlé modely
 • Export do formátu IFC, LandXML (podpora BIM)
 • Napojení na ostatní programy GEO5 a CAD
 • Tvorba podrobné dokumentace o provedených zkouškách prostřednictvím modulu Dokumentace
 • Tvorba geologických řezů spolu se zobrazením polních zkoušek, legendy a staničení prostřednictvím modulu Řezy
 •  

Další výhody

Výukové materiály

GEO5 2019

GEO5 2019

Co je nového v Edici 2019?

 • Zadání souřadnic S-JTSK, GPS stavby, zobrazení na Google Maps
 • Podpora BIM - Export do formátu IFC, LandXML
 • Import dat GeProDo (Stratigrafie)
 • Nové moduly Stratigrafie - Dokumentace a Řezy
 • Únosnost základů na základě presiometrických zkoušek (Patka CPT)

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie

GEO5 Stratigrafie - Ukázka výstupu z programu Vyztužená zeďGEO5 Vyztužená zeď - Ukázka výstupu z programu

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.