Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Stratigrafie

Program GEO5 Stratigrafie je určen ke zpracování dat z geologického průzkumu (vrty, hydrovrty, DPT, CPT, SPT, DMT, … ), vytvoření 2D a 3D modelu podloží a následného exportu řezů a profilů do výpočetních programů.

K programu je dostupný rozšiřující modul Dokumentace pro tvorbu podrobné dokumentace o provedených zkouškách a modul Řezy pro tvorbu geologických řezů.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • Zadávání a import všech provedených vrtů, hydrogeologických vrtů a polních zkoušek:
  • CPT - Statická penetrační zkouška
  • DPT - Dynamická penetrační zkouška
  • SPT - Standardní penetrační zkouška
  • DMT - Dilatometrická zkouška
  • PMT - Presiometrická zkouška
 • Tvorba geologických profilů ze zkoušek (CPT, SPT, DMT ...)
 • Import různých formátů (GeProDo, AGS, TXT, UNI a další)
 • Jednoduché vytváření 3D a 2D modelů podloží
 • Snadná tvorba geologických řezů a profilů
 • Základní geologická dokumentace
 • Možnost zadání souřadnic (GPS, S-JTSK) a zobrazení v mapových podkladech Google Maps
 • Generování složitých tvarů podloží (zlom, eroze, sesuv)
 • Optimalizace pro velmi rozsáhlé modely
 • Export do formátu IFC, LandXML (podpora BIM)
 • Napojení na ostatní programy GEO5 a CAD
 • Tvorba podrobné dokumentace o provedených zkouškách prostřednictvím modulu Dokumentace
 • Tvorba geologických řezů spolu se zobrazením polních zkoušek, legendy a staničení prostřednictvím modulu Řezy

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2020

GEO5 2019
 • Popisky ve všech programech GEO5
 • Zjednodušení tvorby 3D modelu podloží (Stratigrafie)
 • Importované obrázky, fotografie a PDF v tisku dokumentantace zkoušek (Stratigrafie)
 • Třídění obsahu tabulek podle sloupců (Všechny programy)
 • Posouzení svahů zabezpečených pomocí ocelových sítí (Hřebíkovaný svah)
 • Modelování hřebů (MKP)

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie

GEO5 Stratigrafie - Ukázka výstupu z programu Vyztužená zeďGEO5 Vyztužená zeď - Ukázka výstupu z programu

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat
Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.