Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Násobitel výšky

V případě, že zadaný svah je velmi dlouhý a má malou výšku, při vykreslení nemusí být smyková plocha dobře zřetelná. To lze řešit nastavením hrubšího měřítka ve svislém směru, což se provádí změnou násobitele výšky. Hodnota násobitele  výšky se nastavuje v rámu "Nastavení kreslení", v záložce "Globální 2D". Při zadání "Násobitele výšky" jedna (standardní nastavení) se vykresluje konstrukce proporčně nezdeformovaná.

Při použití násobitele výšky lze graficky zadat pouze polygonální smykovou plochu. Kruhovou smykovou plochu lze zadat číselně v dialogovém okně "Kruhová smyková plocha" pomocí tlačítka "Zadat".

Nastavení násobitele výšky

Výsledek zobrazení smykové plochy při použití násobitele výšky

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.