0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přitížení skalního svahu

Ze zadaného přitížení se spočte výslednice L. Normálová složka Nl výslednice zvyšuje normálové napětí na smykové ploše a tím smykové vzdorující síly Tres, tečná složka Tl je přičtena (resp. odečtena) k posouvajícím (aktivním) silám Tact.

Rozklad přitížení

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.