0

GEO5 software

Licence

Typ licence je dán způsobem použití – lokální licence (pro samostatný počítač) nebo síťová licence (pro více počítačů v síti nebo na virtuálních strojích).

Lokální licence s hardwarovým klíčem (přenosná)

Programy můžete nainstalovat na libovolný počet počítačů s tím, že programy fungují pouze na počítači, ke kterému je aktuálně připojen lokální hardwarový klíč. Jednotlivé licence lze instalovat do jednoho nebo více lokálních klíčů podle individuálních požadavků uživatele.

Lokální licence se softwarovým klíčem (nepřenosná)

Software můžete nainstalovat a používat pouze na jednom počítači. Pokud si koupíte nový počítač, lze klíč přenést (pokud máte komerční verzi). Softwarový klíč je zaslán e-mailem. Jednotlivé programy lze instalovat do jednoho nebo více lokálních klíčů podle individuálních požadavků uživatele.

Síťová licence

Software můžete používat na více počítačích v síti nebo na virtuálních strojích. Maximální počet uživatelů, kteří mohou se softwarem najednou pracovat, je dán počtem zakoupených licencí. Ke spuštění softwaru je vyžadován síťový hardwarový klíč připojený k libovolnému počítači v síti.

Korporátní síťová licence

Korporátní licence umožňuje použití programů více právnickými subjekty v rámci jedné korporace. Např. situace, kdy programy zakoupí mateřská společnost pro své dceřiné společnosti (pobočky) v různých zemích. Pro více informací nás kontaktujte.

Typy klíčů

Více informací o jednotlivých typech klíčů a licencování.

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.