0

FIN EC

Konstrukční detaily

Ocelové styčníky a patky

Posouzení styčníků ocelových konstrukcí lze provést v programu Ocelové spoje. Tento program umožňuje posouzení široké škály ocelových styčníků, od napojení trámu na průvlak, přes příhradové styčníky až po kotvení ocelových sloupů do základů. Posouzení je prováděno analytickými metodami, program nabízí podrobný tisk postupu výpočtu. Veškeré výsledky jsou tedy snadno kontrolovatelné. Náhled styčníku může být uložen jako výkres, který lze dále upravovat v kreslících programech.

Protlačení železobetonových desek

Program Protlak je určen k posouzení protlačení sloupu železobetonovou deskou. Program může být využit jak u lokálně podepřených stropních desek, tak u základových desek podpírajících nosnou konstrukci. Součástí posouzení je i automatický návrh smykové výztuže v detailu.

Posouzení krátké konzoly

Konzoly, ozuby a obdobné konstrukční detaily prefabrikovaných železobetonových konstrukcí mohou být posouzeny v programu Krátká konzola. Výpočet je prováděn metodou náhradní příhradoviny, ověřit lze jak přímo uložené, tak nepřímo uložené konzoly.

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy

Bez výpočetních omezení a zdarma.