Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Konstrukční detaily

Programy jsou určeny pro posouzení nejběžnějších konstrukčních detailů ocelových a betonových konstrukcí.

Programy na posouzení konstrukčních detailů

Posouzení styčníků ocelových konstrukcí lze provést v programu Ocelové spoje. Tento program umožňuje posouzení široké škály ocelových styčníků, od napojení trámu na průvlak, přes příhradové styčníky až po kotvení ocelových sloupů do základů. Posouzení je prováděno analytickými metodami, program nabízí podrobný tisk postupu výpočtu. Veškeré výsledky jsou tedy snadno kontrolovatelné. Náhled styčníku může být uložen jako výkres, který lze dále upravovat v kreslících programech.

Následující dva programy jsou určeny pro návrh betonových konstrukcí. Program Protlak je určen k posouzení protlačení sloupu železobetonovou deskou. Program může být využit jak u lokálně podepřených stropních desek, tak u základových desek podpírajících nosnou konstrukci. Součástí posouzení je i automatický návrh smykové výztuže v detailu.

Konzoly, ozuby a obdobné konstrukční detaily prefabrikovaných železobetonových konstrukcí mohou být posouzeny v programu Krátká konzola. Výpočet je prováděn metodou náhradní příhradoviny, ověřit lze jak přímo uložené, tak nepřímo uložené konzoly.

Příbuzné programy:

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.