Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

CTE-DB SE-C

Výpočet svislé únosnosti piloty vychází ze španělské normy CTE DB SE-C. Výsledkem výpočtu je únosnost paty pilotyRb a únosnost na plášti pilotyRs.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.