0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

CTE-DB SE-C

Výpočet svislé únosnosti piloty vychází ze španělské normy CTE DB SE-C. Výsledkem výpočtu je únosnost paty pilotyRb a únosnost na plášti pilotyRs.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.