0

TRUSS4 Software

Programy TRUSS4

Software TRUSS4 pro návrh dřevěných vazníkových konstrukcí se dodává jako jeden produkt, který se skládá z několika navzájem spolupracujících programů:

Truss 3D

Hlavní program pro modelování konstrukcí v prostoru. V programu lze zadat geometrii budovy a následně vytvořit a navrhnout vazníkovou konstrukci. Práce v programu je usnadněna paralelním využíváním 2D a 3D pracovní plochy. Kromě samotných vazníků program řeší též prostorové ztužení či spojovací prvky mezi jednotlivými vazníky.

Truss 2D

Základní výpočetní program, který je zodpovědný za modelování, návrh a posouzení jednotlivých vazníků. Program lze používat samostatně nebo ve spolupráci s programem Truss 3D. Program nabízí knihovnu předdefinovaných typů vazníků i nástroje pro obecné modelování vazníků.

Truss Explorer

Jednoduchý nástroj pro hromadný tisk dokumentace a tvorbu CNC exportů. Umožňuje prohlížení a tvorbu výrobní dokumentace i na počítačích bez kompletní instalace TRUSS4, například přímo ve výrobě. Tisk je možné provádět jak pro celý projekt, tak pouze pro vybrané vazníky.

Truss Project Manager

Databázový program pro správu projektů, který umožňuje snadné sdílení dat uvnitř firmy. V programu je možné snadno třídit projekty dle stadia rozpracovanosti, porovnávat různá konstrukční řešení a provádět ekonomické výpočty na základě existujících projektů. Obsahuje též pokročilé filtrovací funkce pro parametrické vyhledávání projektů, úloh a vazníků. Program též vytváří na web 3D modely pro koncové zákazníky.

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy TRUSS4