Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Mapy a body zájmu

V dialogovém okně "Získat podklady" lze získat z různých zdrojů data, která se týkají oblasti staveniště. To je v okně uprostřed ohraničeno červeně. Ve stejném okně se zobrazuje i aktuálně vybraná mapa a dostupné body zájmu. V okně lze pomocí myši zoomovat či vybírat jednotlivé body.

V horní části okna se vybírá zdroj podkladů a rozměry oblasti (1), která se kolem staveniště načte. V současné verzi jsou implementovány obecní poskytovatelé (OpenStreetMap, Google Maps) a místní poskytovatelé České a Slovenské republiky (např. ČGS, ČÚZK atd). Ostatní zdroje rádi implementujeme na přání zákazníků.

Tlačítkem "Získat podklady" (2) se načtou dostupné mapy a body zájmu (3). Ty lze do modelu přidat pomocí tlačítek "Přidat" v pravé dolní části okna (4). Počet přidaných map a bodů se zobrazuje v levém dolním rohu (5).

Dialogové okno "Získat podklady"

Poznámka: Legenda mapy v pravé části okna je zobrazena pouze v případě, že jí zdroj dat disponuje - zde např. geologická mapa Slovenské republiky.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.