Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení

V rámu "Posouzení" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů.

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

  • Výpočet podle stupně bezpečnosti, resp. mezních stavů - v tabulce v posledním sloupci se zadávají výpočtové koeficienty, kterými se přenásobují vypočtené síly. Spočtené síly jsou zobrazeny na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu.
  • Výpočet podle EN 1997 - v tabulce v posledním sloupci lze zadat, zda proměnné zatížení působící na konstrukci je vedlejším zatížením. Toto je blíže vysvětleno v sekci "Kombinace zatížení".
  • Výpočet podle LRFD - v tomto případě není poslední sloupec vůbec zobrazen.

Zeď je zatížena buď aktivním tlakem, nebo tlakem v klidu v závislosti na zadání v rámu "Nastavení fáze".

Postup vlastního posouzení zdi je popsán v teoretické části nápovědy.

V pravé části rámu se zobrazuje výsledek posouzení zdi na překlopení a posunutí. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Posouzení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.