Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dimenzování sítě

Pro návrh sítě se předpokládá, že rozrušená vrstva je tvořena zeminou nebo silně zvětralou horninou.

Provádí se tato posouzení:

1) Posouzení smykové únosnosti hřebu

kde:

Rs

-

smyková únosnost hřebu

Fs

-

smyková síla v hřebu

2) Posouzení propíchnutí sítě hřebem

kde:

Rp

-

únosnost sítě na propíchnutí

Fnail

-

síla v hřebu

3) Posouzení střihové únosnosti sítě

kde:

Rs

-

únosnost sítě ve střihu

Sd

-

smyková síla působící na síť

4) Kombinované namáhání hřebu

kde:

Fnail

-

síla v hřebu

Rt

-

tahová únosnost hřebu

Fs

-

smyková síla působící na hřeb

Rs

-

smyková únosnost hřebu

Sd

-

smyková síla působící na síť

Literatura:

Krist O., Raithel M., Weingart K.: "Bemessung von Drathgeflechten zur Stabilisierung von Böschungen". EI-Eisenbahningenieur, March 2015, 14-19.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.