0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování sítě

Pro návrh sítě se předpokládá, že rozrušená vrstva je tvořena zeminou nebo silně zvětralou horninou.

Provádí se tato posouzení:

1) Posouzení smykové únosnosti hřebu

kde:

Rs

-

smyková únosnost hřebu

Fs

-

smyková síla v hřebu

2) Posouzení propíchnutí sítě hřebem

kde:

Rp

-

únosnost sítě na propíchnutí

Fnail

-

předpínací síla v hřebu

3) Posouzení střihové únosnosti sítě

kde:

Rs

-

únosnost sítě ve střihu

Sd

-

smyková síla působící na síť

4) Kombinované namáhání hřebu

kde:

Fnail

-

síla v hřebu

Rt

-

tahová únosnost hřebu

Fs

-

smyková síla působící na hřeb

Rs

-

smyková únosnost hřebu

Sd

-

smyková síla působící na síť

Literatura:

Krist O., Raithel M., Weingart K.: "Bemessung von Drathgeflechten zur Stabilisierung von Böschungen". EI-Eisenbahningenieur, March 2015, 14-19.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.