Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nekonvergence výpočtu

Pokud výpočet nekonverguje, je nutné provést úpravy modelu - může se například:

  • zvětšit tuhost konstrukce
  • zmenšit zadaná zatížení
  • zmenšit oblast odebrané zeminy
  • zlepšit charakteristiky zemin
  • změnit materiálový model zemin v místech plasticity
  • přidat ztužující nosníkové nebo tahové prvky
  • přidat okrajové podmínky
  • změnit průběh iterace v nastavení výpočtu (např. zvětšit počet iterací)

Nápovědou, proč výpočet nekonverguje, může být zobrazení plastických deformací, která ukazují na kritická místa s předpokládaným vývojem plochy porušení.

Nekonvergující výpočet - zobrazení plastických přetvoření

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.