0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nekonvergence výpočtu

Pokud výpočet nekonverguje, je nutné provést úpravy modelu - může se například:

  • zvětšit tuhost konstrukce
  • zmenšit zadaná zatížení
  • zmenšit oblast odebrané zeminy
  • zlepšit charakteristiky zemin
  • změnit materiálový model zemin v místech plasticity
  • přidat ztužující nosníkové nebo tahové prvky
  • přidat okrajové podmínky
  • změnit průběh iterace v nastavení výpočtu (např. zvětšit počet iterací)

Nápovědou, proč výpočet nekonverguje, může být zobrazení plastických deformací, která ukazují na kritická místa s předpokládaným vývojem plochy porušení.

Nekonvergující výpočet - zobrazení plastických přetvoření

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.