Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Režim úpravy terénu

Volba "Režim úpravy" určuje, zda k dosažení nového terénu dojde nasypáním nové zeminy, vyhloubením stávající zeminy, popř. kombinací obou režimů.

Použití je zřejmé z příkladu níže - ve všech případech se jedná o půdorysně stejnou zemní úpravu.

Režim úpravy "Pouze vyhloubit"

Režim úpravy "Pouze nasypat"

Režim úpravy "Nasypat a vyhloubit"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.