0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Režim úpravy terénu

Volba "Režim úpravy" určuje, zda k dosažení nového terénu dojde nasypáním nové zeminy, vyhloubením stávající zeminy, popř. kombinací obou režimů.

Použití je zřejmé z příkladu níže - ve všech případech se jedná o půdorysně stejnou zemní úpravu.

Režim úpravy "Pouze vyhloubit"

Režim úpravy "Pouze nasypat"

Režim úpravy "Nasypat a vyhloubit"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.