0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vnitřní stabilita

V rámu se posuzuje vnitřní stabilita kotev - rám je tedy dostupný pouze ve fázích, ve kterých jsou kotvy zadány. Pro každou řadu kotev jsou v tabulce znázorněny zadané síly v kotvě a maximální přípustné síly v kotvě. V pravé části rámu je vypsáno celkové posouzení pro nejvíce využitou řadu kotev.

Rám "Vnitřní stabilita"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.