Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vnitřní stabilita

V rámu se posuzuje vnitřní stabilita kotev - rám je tedy dostupný pouze ve fázích, ve kterých jsou kotvy zadány. Pro každou řadu kotev jsou v tabulce znázorněny zadané síly v kotvě a maximální přípustné síly v kotvě. V pravé části rámu je vypsáno celkové posouzení pro nejvíce využitou řadu kotev.

Rám "Vnitřní stabilita"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.