Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vnitřní stabilita

V rámu se posuzuje vnitřní stabilita kotev - rám je tedy dostupný pouze ve fázích, ve kterých jsou kotvy zadány. Pro každou řadu kotev jsou v tabulce znázorněny zadané síly v kotvě a maximální přípustné síly v kotvě. V pravé části rámu je vypsáno celkové posouzení pro nejvíce využitou řadu kotev.

Rám "Vnitřní stabilita"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.