Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet podle mezních stavů

Metodika posouzení bezpečnosti konstrukce podle "Mezních stavů" prokazuje bezpečnost srovnáním veličiny vzdorující (síla vzdorující, pevnost, únosnost) a veličiny porušující (síla posouvající, napětí).

kde:

Xpas

-

obecně veličina bránící porušení (síla vzdorující, pevnost, nosnost)

Xact

-

obecně veličina porušující (síla posouvající, napětí)

Xact je obecně stanovena z výpočtových parametrů zemin a zatížení:

  • parametry zemin jsou redukovány příslušnými koeficienty
  • zatížení resp. jeho účinky jsou zvětšeny příslušnými koeficienty

Xpas je stanovena za těchto předpokladů:

  • parametry zemin jsou redukovány příslušnými koeficienty
  • spočtený odpor konstrukce je redukován příslušným koeficientem

Obecně se dá říci, že posouzení podle "Mezních stavů" je modernější a výstižnější než "Stupeň bezpečnosti", je však méně přehledné.

Moderní normy pro posouzení bezpečnosti (EN 1997, LRFD) vycházejí z konceptu mezních stavů, navíc ale zavádějí různé velikosti dílčích součinitelů pro příznivě a nepříznive působící zatížení.

Podrobnější popis pro jednotlivé programy a typy konstrukcí lze nalézt v následujících kapitolách (Zdi a opěrné konstrukce, Stabilita svahu, Patky, Pilota, Skalní svah, Mikropilota, Pilota CPT, Skupina pilot).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.