0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet podle mezních stavů

Metodika posouzení bezpečnosti konstrukce podle "Mezních stavů" prokazuje bezpečnost srovnáním veličiny vzdorující (síla vzdorující, pevnost, únosnost) a veličiny porušující (síla posouvající, napětí).

kde:

Xpas

-

obecně veličina bránící porušení (síla vzdorující, pevnost, nosnost)

Xact

-

obecně veličina porušující (síla posouvající, napětí)

Xact je obecně stanovena z výpočtových parametrů zemin a zatížení:

  • parametry zemin jsou redukovány příslušnými koeficienty
  • zatížení resp. jeho účinky jsou zvětšeny příslušnými koeficienty

Xpas je stanovena za těchto předpokladů:

  • parametry zemin jsou redukovány příslušnými koeficienty
  • spočtený odpor konstrukce je redukován příslušným koeficientem

Obecně se dá říci, že posouzení podle "Mezních stavů" je modernější a výstižnější než "Stupeň bezpečnosti", je však méně přehledné.

Moderní normy pro posouzení bezpečnosti (EN 1997, LRFD) vycházejí z konceptu mezních stavů, navíc ale zavádějí různé velikosti dílčích součinitelů pro příznivě a nepříznive působící zatížení.

Podrobnější popis pro jednotlivé programy a typy konstrukcí lze nalézt v následujících kapitolách (Zdi a opěrné konstrukce, Stabilita svahu, Patky, Pilota, Skalní svah, Mikropilota, Pilota CPT, Skupina pilot).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.