0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení výpočtu zemětřesení

Při řešení úlohy zemětřesení lze v dialogovém okně "Nastavení výpočtu" volit mezi nastavením výpočtu "Napjatosti" a "Zemětřesení". Výpočet napjatosti v dané fázi vždy předchází výpočtu zemětřesení.

V případě "Zemětřesení" se na rozdíl od výpočtu napjatosti se místo výpočtového kroku nastavuje počáteční časový krok v s.

Výpočet zemětřesení navíc vyžaduje nastavení parametrů Newmarkovy integrační metody nebo Alfa metody.

Dále je nutné určit parametry pro výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání.

Nastavení výpočtu zemětřesení

Vlastní výpočet zemětřesení má vždy následující sekvenci výpočtů:

  1. Výpočet napjatosti
  2. Výpočet vlastních tvarů a vlastních frekvencí kmitání
  3. 1D Free field column analýza
  4. 2D analýza účinků zemětřesení

Pro každý výpočet je možné zobrazit patřičné výsledky s výjimkou Free field column analýzy. Tato analýza slouží k nastavení okrajových podmínek na svislých hranicích modelu pro vlastní analýzu účinků zemětřesení (bod č. 4).

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.