Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nastavení škály

Barevná škála je důležitým nástrojem pro přehledné zobrazení výsledků.

V programu jsou přednastavené dva typy škál - "Rovnoměrná" a "Přes nulu". Obě škály mají pohyblivé minimum a maximum hodnot a přednastavené barvy. Minimální a maximální hodnota škály se při změně veličiny resp. fáze budování automaticky přegeneruje. "Rovnoměrná" škála znamená, že barvy jsou rozděleny rovnoměrně od minima do maxima. Škála "přes nulu" vykresluje barvy nad nulou teplými barvami (žlutá, červená), pod nulou studenými barvami (zelená, modrá).

V programu lze definovat uživatelské škály, a to jak s pevným minimem a maximem, tak pohyblivým minimem a maximem. Uživatelská škála se zadává v dialogovém okně "Definice škály barev". Škála je vždy definována pro aktuální jednotku (např. kPa, m) - při přepínání veličin se vždy nastaví aktuální škála pro příslušnou jednotku.

Ovládací prvky nástrojové lišty "Škály"

Pro práci se škálami jsou určena následující tlačítka:

Volba škály

  • v rozbalitelném seznamu lze vybrat již zadanou a uloženou škálu

Definice škály barev

Uloží aktuální škálu

  • otevře dialogové okno "Nová škála" pro uložení škály

Otevře správce škál

  • otevře okno se seznamem automatických a uživatelských škál

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.