0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů.

Základní volbou při výpočtu stability svahu je typ smykové plochy. Zadává se v rozbalitelném seznamu v levé horní části rámu a obsahuje dvě volby, kruhovou smykovou plochu a polygonální smykovou plochu. Po zadání smykové plochy se výpočet spustí zeleně podbarveným tlačítkem "Počítej". Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části rámu.

Ve střední části rámu se volí metoda výpočtu - pro kruhovou smykovou plochu lze v rozbalitelném seznamu nastavit jednu ze sedmi metod výpočtu (Bishop, Fellenius / Petterson, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price, Šachuňanc nebo metoda ITF) a pro polygonální smykovou plochu je k dispozici šest metod výpočtu (Sarma, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price, Šachuňanc nebo metoda ITF). V obou případech zadání smykové plochy lze zvolit výpočet všemi metodami současně (potom nelze optimalizovat smykovou plochu).

Vlastní posouzení stability svahu se provádí v závislosti na nastavení v záložce "Stabilitní výpočty"

V rozbalitelném seznamu lze zvolit typ výpočtu:

V případě volby "Optimalizace" se aktivuje tlačítko "Omezení" - po jeho stisknutí se změní vzhled rámu a lze zadat omezení optimalizace smykové plochy.

Pokud je v rámu "Nastavení" vybrána možnost "zadávat smykové parametry zemin na smykové ploše", zobrazí se tlačítko "Parametry".

V rámu lze také zadat způsob uvažování kotev ve výpočtu (políčko "Délky kotev uvažovat nekonečné").

Smykovou plochu je nutné v rámu zadat (i při optimalizaci).

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části rámu, optimalizovaná smyková plocha na desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - kruhová smyková plocha

Rám "Výpočet" - polygonální smyková plocha

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.