Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů.

Základní volbou při výpočtu stability svahu je typ smykové plochy. Zadává se v rozbalitelném seznamu v levé horní části rámu a obsahuje dvě volby, kruhovou smykovou plochu a polygonální smykovou plochu. Po zadání smykové plochy se výpočet spustí zeleně podbarveným tlačítkem "Výpočet". Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části rámu.

Ve střední části rámu se volí metoda výpočtu - pro kruhovou smykovou plochu lze v rozbalitelném seznamu nastavit jednu ze sedmi metod výpočtu (Bishop, Fellenius / Petterson, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price, Šachuňanc nebo metoda ITF) a pro polygonální smykovou plochu je k dispozici šest metod výpočtu (Sarma, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price, Šachuňanc nebo metoda ITF). V obou případech zadání smykové plochy lze zvolit výpočet všemi metodami současně (potom nelze optimalizovat smykovou plochu).

Vlastní posouzení stability svahu se provádí v závislosti na nastavení v záložce "Stabilitní výpočty"

  • Posouzení podle EN 1997, kde je zatížení redukováno dílčími součiniteli výpočtu a posouzení provedeno podle teorie mezních stavů.
  • Posouzení podle stupně bezpečnosti
  • Posouzení podle teorie mezních stavů

V rozbalitelném seznamu (položky "Standard" a "Optimalizovat") lze zvolit výpočet s optimalizací kruhové, resp. polygonální smykové plochy. V případě volby "Optimalizovat" se aktivuje tlačítko "Omezení" - po jeho stisknutí se  změní vzhled rámu a lze zadat omezení optimalizace smykové plochy.

V rámu lze také zadat způsob uvažování kotev ve výpočtu (políčko "Délky kotev uvažovat nekonečné").

Smykovou plochu je nutné v rámu zadat (i při optimalizaci).

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části rámu, optimalizovaná smyková plocha na desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - kruhová smyková plocha

Rám "Výpočet" - polygonální smyková plocha