0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vnitřní stabilita

Síla v geovýztuze

Stanovení sil v jednotlivých geovýztuhách se provádí rozdělením spočteného zemního tlaku na jednotlivé etáže. Každá výztuha přenáší část aktivního tlaku, který působí na příslušnou etáž, tj. přenesená síla ve výztuze Fx = ΣTa,hor.

Stanovení sil v jednotlivých výztuhách

Tvar smykové plochy záleží na zvolené normě výpočtu.

Výpočet vnitřní stability se liší podle typu výztuh:

  • poddajné výztuhy - Standard (rovná smyková plocha), AASHTO (Extensible), FHWA NHI-10-024
  • nepoddajné výztuhy - AASHTO (Inextensible), JTGD30 - 2004 Highway China Code, TB 10025 Railway China Code, BS 8006 - Coherent Gravity Method

Zemní tlak je počítán jako aktivní pro poddajné výztuhy, resp. jako kombinace tlaků pro nepoddajné výztuhy.

Výztuha je posuzovaná na:

Posouzení únosnosti výztuhy může být provedeno podle stupně bezpečnosti nebo podle teorie mezních stavů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.