Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Značky zemin a hornin

Pro zeminu zadanou ručně či vloženou z katalogu, lze v rozbalitelném seznamu vybrat kategorii vzorku (vzorky programů GEO5, plná barva, vzorky gINT nebo vzorky podle čínské normy YS 5204 1) a barvu, které se zobrazují v zadaném profilu.

Barva v rozbalitelném seznamu "Barva" je barva, kterou je zemina (hornina) zobrazována na desktopu obrazovky a v obrázcích, které ukládáme v "Seznamu obrázků", nebo které  tiskneme pomocí "Tisku a exportu obrázku" (pro zobrazení plné barvy v obrázcích musí být nastavena volba "Plná barva" v "Nastavení kreslení").

Barvu vzorku je vhodné volit podle pozadí desktopu (resp. papíru při tisku), tak aby byla dostatečně výrazná.

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - výběr barvy a kategorie vzorku

Vzorky zemin - GEO5

Vzorky zemin- gINT

Vzorky zemin - YS 5204 - 2000

Literatura:

1 - YS 5204-2000 - Specification for mapping symbol of geotechnical investigation report

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.