Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Rozpěry - zatížení teplotou

Rozpěru lze zatížit rovnoměrnou změnou teploty. Zadává se součinitel teplotní roztažnosti αt a rozdíl teploty Δt mezi aktuální a předchozí fázi výpočtu.

Zatížení teplotou

Velikost dodatečné síly v rozpěře vlivem změny teploty je určena vztahem:

kde:

αt

-

součinitel teplotní roztažnosti

Δt

-

rozdíl teploty

E

-

modul pružnosti

A

-

plocha průřezu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.