Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Rozpěry - zatížení teplotou

Rozpěru lze zatížit rovnoměrnou změnou teploty. Zadává se součinitel teplotní roztažnosti αt a rozdíl teploty Δt mezi aktuální a předchozí fázi výpočtu.

Zatížení teplotou

Velikost dodatečné síly v rozpěře vlivem změny teploty je určena vztahem:

kde:

αt

-

součinitel teplotní roztažnosti

Δt

-

rozdíl teploty

E

-

modul pružnosti

A

-

plocha průřezu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.