Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Program MKP

Program MKP (a moduly Konsolidace, Proudění, Tunel) je určen k modelování řady geotechnických úloh jako například:

 • sedání terénu, resp. konsolidace
 • pažící konstrukce
 • kotvené opěrné konstrukce
 • stabilita svahu
 • nosníky na podloží
 • výpočty výrubů, tunelů
 • výpočet proudění aj.

Nápověda k programu "MKP" zahrnuje mimo jiné následující oblasti:

 • Zadávání dat v jednotlivých rámech:

Topologie:

Projekt

Nastavení

Rozhraní

Zeminy

Tuhá tělesa

Přiřazení

Typy kontaktů

Ostění

Volné body

Volné linie

Zahuštění bodů

Zahuštění linií

Volná zahuštění

Generování sítě

Fáze budování:

Exkavace

Aktivace

Přiřazení

Ostění

Nosníky

Kontakty

Kontakty a nosníky

Bodové podpory

Bodové proudění

Liniové podpory

Liniové proudění

Kotvy

Rozpěry

Geovýztuhy

Přitížení

Pružné oblasti

Zatížení nosníků

Voda

Výpočet

Monitory

Grafy

Stabilita

 • Informace k výstupům

 • Obecné informace pro práci v uživatelském prostředí programů GEO5

 • Společné zadávání pro všechny programy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.