0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Ekvivaletní průměr piloty

Ekvivalentní průměr piloty Db,eq je v normě NBN EN 1997-1 ANB definován následovně:

- pro kruhové piloty

- pro čtvercové nebo obdélníkové piloty

  • pro b ≤ 1,5a

  • pro b > 1,5a

kde:

D

-

průměr piloty

a

-

kratší strana paty piloty

b

-

delší strana paty piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.