Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

FIN EC

Ocel

Program pro posouzení ocelových prvků dle EN 1993-1-1 a EN 1993-1-4 (Eurokód 3). Program lze využít jako samostatnou aplikaci nebo jako dimenzační modul pro programy FIN 2D a FIN 3D.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Základní vlastnosti

 • Národní přílohy pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
 • Posouzení zadaného řezu, obecného dílce nebo spojitého nosníku
 • Výpočet vnitřních sil a průhybu na spojitém nosníku
 • Databáze válcovaných profilů, svařovaných a členěných průřezů
 • Možnost importu obecného průřezu z programu Průřez
 • Databáze materiálů včetně korozivzdorné oceli s možností zadat svůj vlastní materiál
 • Možnost importu sil ze schránky či z textových souborů
 • Oslabení průřezů otvory
 • Možnost zahrnout vliv vzpěru a klopení
 • Podrobné textové a přehledné grafické výstupy

Program může pracovat samostatně nebo jako dimenzační modul v programech Fin 3DFin 2D. Při tomto využití programu je celá konstrukce vymodelována v programech FIN, kde jsou též spočteny deformace a vnitřní síly. Následně jsou tyto údaje předány do programu Ocel. Tam se provede posouzení prvku včetně případných úprav průřezů či dalších parametrů. Výsledky a upravená data se předají zpět do programů FIN. Touto vzájemnou komunikací lze konstrukce snadno optimalizovat.

Program vznikal ve spolupráci s týmem odborníků z ČVUT v Praze. Odborným garantem je prof. ing. František Wald, CSc.

Pomocné aplikace

 • Průřez – Výpočet průřezových charakteristik libovolných průřezů

Další výhody

Výukové materiály

FIN EC 2020

finec-2019

Novinky a vylepšení

 • Nástroj Popisky na zakreslování čár, křivek, objektů a textových poznámek
 • Tabulky umožňují třídit obsah podle sloupců a exportovat obsah
 • Podpora normy ČSN EN 1992-1-1 Z4

Ukázka výstupu z programu Ocel

FIN EC Ocel - Ukázka grafického PDF výstupu FIN EC Ocel - Ukázka textového PDF výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Příbuzné programy

Program Ocel funguje zcela samostatně, práci lze však zjednodušit propojením s následujícími programy pro výpočet vnitřních sil na prutových konstrukcích:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Pro posouzení ocelových konstrukcí lze též využít:

 • Ocel požár – Posouzení požární odolnosti ocelových konstrukcí

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.