Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Voda

V rámu "Voda" se nastavuje typ hladiny podzemní vody. V rozbalovacím seznamu vybereme jednu ze šesti variant uvažování podzemní vody.

Zadávání hladiny vody resp. izolinií je zcela shodné se standardním zadáváním rozhraní.

U zadávání vlivu vody pomocí izolinií rozhraní Ru nebo pórového tlaku je v seznamu vedle čísla rozhraní uvedena hodnota koeficientu resp. pórového napětí. Mezi jednotlivými izoliniemi rozhraní program lineárně interpoluje výsledek v bodě z hodnot příslušných izolinií. Pro zadání volby "Koeficient Ru" je první (vrchní) izolinie vždy totožná s terénem - nelze ji tedy ani smazat.

Hladina podzemní vody (příp. hladina sání nebo původní HPV) se zadává jako jedno průběžné rozhraní, které může být umístěno i nad terénem.

Pro uživatele se zakoupeným modulem "Stabilita svahu - výpočet proudění" je dostupná možnost zadání podzemní vody pomocí numerického výpočtu proudění.

Jsou-li zadané údaje v jednotlivých fázích rozdílné, program umožňuje převzít zadaná data z předchozí fáze budování stisknutím tlačítka "Převzít".

Dále program umožňuje zadat hloubku tahových trhlin vyplněných vodou.

Zadaná rozhraní vody lze kopírovat v rámci všech 2D programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Vodu, která nijak nevstupuje do zemního tělesa (např. nádrže a bazény oddělené nepropustnými membránami), je nutné modelovat jako přitížení.

Rám "Voda"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.