0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet pomocí indexu stlačitelnosti

Rovnice pro výpočet sednutí pomocí indexu stlačitelnosti Cc vrstvy i vychází ze vztahu:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce)

e0

-

počáteční číslo pórovitosti

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Cc,i

-

index stlačitelnosti v i-té vrstvě

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.