0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pružné oblasti

Rám "Pružné oblasti" obsahuje tabulku se seznamem zadaných pružných oblastí.

Zadávání pružných oblastí je zcela shodné se standardním zadáváním rozhraní.

Při zatížení zeminy napětím, jehož hodnota dosáhne meze plasticity, dojde v zemině k vzniku deformací, které v materiálu přetrvávají i po odtížení. Tuto trvalou deformaci nazýváme plastickým přetvořením materiálu a lze ji modelovat pomocí standardních modelů typu Mohr-Coulomb, Drucker-Prager či pokročilých modelů typu Cam clay.

Pokud při modelování metodou konečných prvků chceme vývoj plastických deformací v určitém místě a určité výpočetní fázi potlačit, můžeme použít funkce "Pružné oblasti". Pružné oblasti se zadávají v dané fázi polygonem bodů. Elasticky se chová každý prvek, který alespoň částečně zasahuje do oblasti.

Rám "Pružné oblasti"

Pružné oblasti ovlivňují chování modelů:

Chování ostatních modelů zadání pružné oblasti neovliňuje.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.