Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Sedání - nesoudržná zemina (zatěžovací křivka)

V rámu "Sedání" se zobrazuje lineární zatěžovací křivka pro sedání skupiny pilot v nesoudržné zemině. V rámu lze provést více výpočtů.

Výpočet zatěžovací křivky pilotové skupiny je proveden vždy pro zadané limitní sednutí.

V levé dolní části rámu je umístěna tabulka, ve které se zadávají hodnoty sečnového modulu deformace pro příslušné vrstvy zemin.

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Výsledky výpočtu (zatěžovací křivka pilotové skupiny) se zobrazují v pravé části desktopu.

Rám "Sedání" - nesoudržná zemina (zatěžovací křivka pilotové skupiny)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.