0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Sedání - nesoudržná zemina (zatěžovací křivka)

V rámu "Sedání" se zobrazuje lineární zatěžovací křivka pro sedání skupiny pilot v nesoudržné zemině. V rámu lze provést více výpočtů.

Výpočet zatěžovací křivky pilotové skupiny je proveden vždy pro zadané limitní sednutí.

V levé dolní části rámu je umístěna tabulka, ve které se zadávají hodnoty sečnového modulu deformace pro příslušné vrstvy zemin.

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Výsledky výpočtu (zatěžovací křivka pilotové skupiny) se zobrazují v pravé části desktopu.

Rám "Sedání" - nesoudržná zemina (zatěžovací křivka pilotové skupiny)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.