Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Koeficient zvětšení mezního plášťového tření

Výjimečným vstupním parametrem je koeficient zvětšení mezního plášťového tření k vlivem technologií. Standardně je nastaven na hodnotu 1,0. Pro jeho zvolení stanovení není žádný normový předpis - rozhodnutí o jeho změně ponecháváme na praktických zkušenostech jednotlivého projektanta. Obecně lze říci, že na skutečně měřených pilotách in-situ bylo naměřené plášťové tření obvykle vyšší a odpovídalo hodnotám k1,5, ale teoreticky může nabývat i hodnot menších než 1,0.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.