0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Koeficient zvětšení mezního plášťového tření

Výjimečným vstupním parametrem je koeficient zvětšení mezního plášťového tření k vlivem technologií. Standardně je nastaven na hodnotu 1,0. Pro jeho zvolení stanovení není žádný normový předpis - rozhodnutí o jeho změně ponecháváme na praktických zkušenostech jednotlivého projektanta. Obecně lze říci, že na skutečně měřených pilotách in-situ bylo naměřené plášťové tření obvykle vyšší a odpovídalo hodnotám k1,5, ale teoreticky může nabývat i hodnot menších než 1,0.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.