Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ostění

Rám "Ostění" obsahuje tabulku se seznamem zadaných ostění. Tento rám je v programu dostupný, jestliže je v rámu "Nastavení" zapnut režim "Tunely". Modul "Ostění - MKP" zjednodušuje práci s modelováním a umísťováním jednotlivých ostění tunelů.

Pro práci s ostěními se spouští samostatný modul (aplikace) "Ostění - MKP". Volné body, volné linie, zahuštění linií, kotvy, nosníky a zatížení nosníků, které se vytvoří v tomto modulu, se přenášejí do programu MKP. V programu "MKP" se tyto prvky chovají standardně, pouze s tím rozdílem, že je není možné editovat. Editaci je nutné provádět pouze v modulu "Ostění - MKP".

Přidání ostění se provádí v modulu "Ostění - MKP". Zadaná ostění lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Ostění"

Stisknutím tlačítka "Umístit" se otevře dialogové okno "Úprava umístění ostění" a v něm lze upravit souřadnice umístění ostění. Měnit umístění ostění lze v programu MKP, bez nutnosti spouštět modul "Ostění - MKP".

Dialogové okno "Úprava umístění ostění"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.