0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Sedání - výpočet podle EA-Pfähle

V rámu "Sedání" se zobrazuje zatěžovací křivka piloty. V rámu lze provést více výpočtů.

Výpočet je proveden podle metody EA-Pfähle. Volba metody se volí v rámu "Nastavení".

V rozbalitelném seznamu se volí způsob určení odporu na plášti a patě piloty:

  • zadat
  • dolní hodnoty (automaticky určí dolní hodnoty pro qs a qb)
  • horní hodnoty (automaticky určí horní hodnoty pro qs a qb)

V levé dolní části rámu je umístěna tabulka, ve které se zadávají hodnoty plášťového tření pro příslušné vrstvy zemin. Tlačítka "Editace qs" a "Editace qb" otevírají dialogová okna s nápovědou k zadávaným parametrům plášťového tření qs a odporu na patě qb. Z příslušného dialogového okna lze stisknutím tlačítka "OK" předat zadané parametry pro danou vrstvu do tabulky.

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části desktopu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Výsledky výpočtu (zatěžovací křivka piloty) se zobrazují v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Sedání" - zatěžovací křivka piloty (EA-Pfähle)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.