0

GEO5 Software

Pažení návrh

Program je určen k rychlému návrhu nekotvených konstrukcí a základnímu návrhu kotvených konstrukcí (štětových, záporových, podzemních a pilotových stěn). Výsledkem výpočtu jsou nutné délky konstrukce v zemině (pro patu vetknutou, resp. volně uloženou), síly v kotvách a průběh vnitřních sil na konstrukci. Programem lze posoudit únosnost železobetonových, ocelových nebo dřevěných průřezů.

Komplexní analýzu vícenásobně kotvených stěn (včetně deformace konstrukce) a pažících konstrukcí včetně jejich posouzení a dimenzování lze provést v programu GEO5 Pažení posudek.

16 875 Kč Lokální licence
2 531 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Vlastnosti programu

 • Možnost dimenzování široké škály předdefinovaných průřezů:
  • Pilotové stěny (nesouvislé, tangenciální, převrtávané)
  • Záporové pažení (Berlínská stěna) - ocelové průřezy (I, HEB)
  • Štětové stěny
   • Ocelové průřezy (Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
   • Vinylové průřezy (ESP Everlast Synthetic Products)
  • Železobetonové obdélníkové stěny (Milánská stěna)
  • Kombinované ocelo-betonové průřezy
  • Dřevěné pilotové stěny
  • Jiné - vlastní zadání průřezových charakteristik
 • Redistribuce momentů kotvených stěn (EAB, AASHTO)
 • Možnost zadání zvýšeného aktivního tlaku
 • Výpočet zemních tlaků v efektivních i totálních parametrech
 • Možnost uvažovat minimální dimenzační tlak
 • Obecně vrstevnaté prostředí
 • Posouzení podle EN 1997-1 nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • Zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • Přitížení celoplošné, pásové, lichoběžníkové
 • Modelování vody před i za konstrukcí, možnost modelování artézské vody
 • Zcela obecný tvar terénu za konstrukcí
 • Vliv zemětřesení Mononobe-Okabe, Arrango, čínské normy)
 • Možnost uvažovat rozpěry
 • Zatížení konstrukce silou resp. momentem
 • Posouzení únosnosti železobetonových, ocelových nebo dřevěných průřezů podle různých norem (ČSN, EC, BS, SNip atd.)

Další výhody

16 875 Kč Lokální licence
2 531 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Ukázka výstupu z programu Pažení návrh

GEO5 Pažení návrh - Ukázka výstupu z programu Pažení návrh

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Novinky v GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nový program Laboratoř
 • Cloud Connection
 • Hoek-Brown model (FEM)
 • Velkoformátové tiskové výstupy (Stratigrafie)
 • IFC - nové zadávání uživatelských dat

Typy pažících konstrukcí:

Program GEO5 Pažení návrh umožňuje návrh následujících typů pažících konstrukcí a stěn:

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.